Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł (up) Rok Publikacja Tom Strony
Olszewski, R; Fiedukowicz, A Ewaluacja metodyki prowadzenia analiz przestrzennych w wieloreprezentacyjnej bazie danych topograficznych 2013 Roczniki Geomatyki 11 87-98
Leończyk, M Ewidencja miejscowości, ulic i adresów 2012 Roczniki Geomatyki 10 57-62
Piecha, J; Staniek, M EXTRACTION OF VEHICLE CLASSES FROM A DIGITAL CAMERA OBSERVATION FIELD 2008 Annals of Geomatics 6 65-73
Borkowski, A Filtracja danych lotniczego skaningu laserowego z wykorzystaniem metody aktywnych powierzchni 2005 Roczniki Geomatyki 3 35-42
Szeliga, K Formalizm – kluczem do informatyzacji geodezji, kluczem do geomatyki 2007 Roczniki Geomatyki 5 65-72