Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł (up) Rok Publikacja Tom Strony
Krawczyk, A Geomatyka górnicza jako wyraz zastosowania środków formalnych geomatyki w geodezji górniczej 2004 Roczniki Geomatyki 2 172-180
Olenderek, H Geomatyka w leśnictwie – próba oceny stanu i perspektyw 2008 Roczniki Geomatyki 6 9-15
Białousz, S; Chmiel, J; Fijałkowska, A; Różycki, S Geoportal GS Soil Poland 2012 Roczniki Geomatyki 10 7-16
Lupa, M; Leśniak, A Geoportal jako narzędzie wspomagające prace geologiczno-inżynierskie na przykładzie projektu ISMOP 2014 Roczniki Geomatyki 12 411-416
Basista, I Geoportal na potrzeby procesu scalania i wymiany gruntów 2013 Roczniki Geomatyki 11 7-12