Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł (up) Rok Publikacja Tom Strony
Andrzejewska, M; Baranowski, M; Rusztecka, M Geowizualizacja w procesie planowania przestrzennego 2005 Roczniki Geomatyki 3 11-15
Anusz, S GIS a koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2008 Roczniki Geomatyki 6 59-66
Pechanec, V; Kilianová, H; Voženílek, V GIS ANALYSIS OF ECOTONE VARIABILITY 2008 Annals of Geomatics 6 55-64
Gaździcki, J; Linsenbarth, A GIS in Poland: development towards SDI 2004 Annals of Geomatics 2 11-19
Zapłata, R; Borowski, M GIS w archeologii – przykład prospekcji i inwentaryzacji dziedzictwa archeologiczno-przemysłowego 2013 Roczniki Geomatyki 11 103-112