Strona startowa << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> [26–50] web
Autor Tytuł (up) Rok Publikacja Tom Strony
Adamczyk, J Analiza krajobrazu przy użyciu podejścia obiektowego w geoinformacji 2006 Roczniki Geomatyki 4 29-35
Dzierża, B; Guerra, A Analiza leśnych map numerycznych w krajach Unii Europejskiej 2004 Roczniki Geomatyki 2 71-78
Krawczyk, A Analiza możliwości zastosowania norm ISO oraz wykorzystania inicjatywy INSPIRE w kartografii górniczej 2005 Roczniki Geomatyki 3 66-71
Adamczyk, J; Będkowski, K Analiza obiektowa jako metoda poprawy jakości klasyfikacji 2006 Roczniki Geomatyki 4 37-46
Parzyński, Z; Radzio, W Analiza porównanwcza modelu danych ewidencji gruntów i budynków z modelem katastru FIG 2010 Roczniki Geomatyki 8 111-124