Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł (up) Rok Publikacja Tom Strony
Michalski, A HOW NEW INFORMATION TECHNOLOGIES CAN REDUCE INFORMATION AVAILABILITY AND SECURITY 2008 Annals of Geomatics 39-43
Głażewski, A Hybrydowa wizualizacja kartograficzna referencyjnych baz danych typu MRDB 2011 Roczniki Geomatyki 9 23-35
Fiedukowicz, A; Pillich-Kolipińska, A Idea wykorzystania usług sieciowych do tworzenia map tematycznych wykorzystujących dane satelitarne 2013 Roczniki Geomatyki 11 13-23
Barszczyńska, M; Łasut, E; Walczykiewicz, T Identyfikacja zasobów danych przestrzennych gospodarki wodnej w kontekście potrzeb planowania 2008 Roczniki Geomatyki 6 7-14
Chojka, A IIP z perspektywy uczestników szkoleń 2014 Roczniki Geomatyki 12 185-195