Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł (up) Rok Publikacja Tom Strony
Linsenbarth, A Infrastruktura informacji przestrzennej w krajach Wspólnoty w świetle projektu dyrektywy Unii Europejskiej INSPIRE 2004 Roczniki Geomatyki 2 31-38
Gaździcki, J Infrastruktura informacji przestrzennej w świetle doświadczeń wdrożeniowych w Polsce 2013 Roczniki Geomatyki 11 7-13
Gaździcki, J Infrastruktury informacji przestrzennej oraz ich relacje względem dziedzictwa kulturowego 2007 Roczniki Geomatyki 5 33-40
Michalak, J Inicjatywa OWS-5 – kolejny etap rozwoju i harmonizacji specyfikacji OGC dotyczących geoprzestrzennych usług sieciowych 2008 Roczniki Geomatyki 6 65-74
Linsenbarth, A INSPIRE – od inicjatywy do dyrektywy 2007 Roczniki Geomatyki 5 27-32