Strona startowa [26–50] << 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 >> [76–100] web
Autor Tytuł (up) Rok Publikacja Tom Strony
Bydłosz, J Kataster wielowymiarowy i uwarunkowania jego implementacji w Polsce 2012 Roczniki Geomatyki 10 47-54
Pyka, K KAWK jako jedna z pierwszych prób integracji danych przestrzennych o znaczeniu regionalnym 2005 Roczniki Geomatyki 3 175-182
Gajos, M; Sierka, E Kierunki badań zastosowania technologii GIS w ochronie środowiska: analiza polskiego czasopiśmiennictwa naukowego 2011 Roczniki Geomatyki 9 61-70
Szymański, P Kierunki zastosowania bezzaogowych statków powietrznych w leśnictwie i ochronie przyrody 2014 Roczniki Geomatyki 12 117-127
Lewiński, S Klasyfikacja obiektowa narzędziem wspomagającym proces interpretacji zdjęć satelitarnych 2005 3 97-106