Strona startowa [26–50] << 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 >> [76–100] web
Autor Tytuł (up) Rok Publikacja Tom Strony
Jaroszewicz, J; Denis, M; Zwirowicz-Rutkowska, A Koncepcja katalogu obiektów planistycznych zagospodarowania przestrzennego 2013 Roczniki Geomatyki 11 85-95
Stateczny, A Koncepcja kierunku studiów w dziedzinie geoinformacji 2009 Roczniki Geomatyki 7 125-134
Będkowski, K; Stereńczak, K Koncepcja quasi-obiektowej metody analizy wielospektralnych zdjęć lotniczych i jej zastosowania do analizy składu gatunkowego drzewostanów 2012 Roczniki Geomatyki 10 19-26
Adamczyk, J Koncepcja systemu informacji przestrzennej o rezerwatach biosfery 2005 Roczniki Geomatyki 3 9-20
Próchnicki, P Koncepcja systemu inwentaryzacji indywidualnych form ochrony przyrody 2006 Roczniki Geomatyki 4 181-185