Strona startowa << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> [26–50] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom Strony
Kutyła, S; Pasztaleniec, A Rozwój bazy danych środowiskowych jezior Polski 2013 Roczniki Geomatyki 11 63-73
Krawczyk, A; Kula, R Analiza wariantów modeli obudowy podatnej-łukowej wyrobiska górniczego w aspekcie przetwarzania komputerowego 2013 Roczniki Geomatyki 11 51-61
Krawczyk, A Podsumowanie zajęć dydaktycznych koła naukowego studentów AGH w zakresie grafiki komputerowej 2013 Roczniki Geomatyki 11 43-49
Karsznia, I; Abu Daoud, J Generalizacja danych topograficznych w obiektowo zorientowanym środowisku narzędziowym Clarity 2013 Roczniki Geomatyki 11 33-41
Głażewski, A; Kowalski, P Wieloskalowa wizualizacja danych georeferencyjnych w serwisie internetowym 2013 Roczniki Geomatyki 11 25-32