Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom (down) Strony
Leszczyńska, M Wspomaganie decyzji optymalizujących rozwój marginalnych obszarów wiejskich 2011 Roczniki Geomatyki 9 75-86
Malczewski, P; Iwaniak, A; Blachowski, J Projekt wojewódzkiego węzła informacji przestrzennej obszaru funkcjonalnego Wrocławia oparty na wolnym oprogramowaniu 2011 Roczniki Geomatyki 9 87-92
Parzyński, Z; Uchański, J; Zieliński, J Koncepcja wspólnej bazy danych dla rejonów przygranicznych Niemiec i Polski na poziomie szczegółowości 1:10 000 2011 Roczniki Geomatyki 9 93-101
Pyrchla, J; Przyborski, M Środowiskowy system informacji geograficznej elementem zabezpieczenia działań operacyjnych w strefie przybrzeżnej 2011 Roczniki Geomatyki 9 103-113
Pyrchla, J; Przyborski, M Fuzja systemów ECDIS i GIS na terenach portów 2011 Roczniki Geomatyki 9 115-119