Strona startowa << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> [26–50] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom (down) Strony
Beluch, Ł Wpyw odległości od stacji referencyjnej ASG-EUPOS na dokładność kartowania terenowego odbiornikiem GPS klasy GIS 2014 Roczniki Geomatyki 12 7-17
Bryk, M;. Chyla, M Zastosowanie technologii GIS w lokalizacji stanowisk archeologicznych podczas prospekcji terenowej 2014 Roczniki Geomatyki 12 19-29
Chmiel, J; Fijałkowska, A; Łoś, H Przegląd możliwości wykorzystania analiz przestrzennych w realizacji wybranych zadań z zakresu zarządzania dla obszaru gminy 2014 Roczniki Geomatyki 12 31-39
Eckes, K Relacje przestrzenne prawa i ich zapis w postaci formalnej 2014 Roczniki Geomatyki 12 41-50
Góźdź, K; Parzyński, Z; Radzio, W Polski kataster nieruchomości jako element INSPIRE 2014 Roczniki Geomatyki 12 51-66