Strona startowa << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> [26–50] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom (down) Strony
Kosiński, K; Hoffmann-Niedek, A; Kozłowska, T Próba rozpoznania ekologicznych i produkcyjnych siedlisk łąkowych na podstawie sezonowej zmienności charakterystyk spektralnych i tekstury zarejestrowanych na zdjęciach satelitów Landsat 2012 Roczniki Geomatyki 10 37-43
Krawczyk, A Możliwości wykorzystania personalnej bazy danych przestrzennych SpatiaLite w praktyce górniczej 2012 Roczniki Geomatyki 10 45-49
Michalak, J Testowanie roboczych wersji specyfikacji danych tematów załączników II i III INSPIRE 2012 Roczniki Geomatyki 10 51-64
Myciuk, K; Przasnyska, J; Słodkowski, M; Stępień, U; Tekielska, A Standardy OneGeology-Europe jako podstawa specyfikacji danych geologicznych w INSPIRE 2012 Roczniki Geomatyki 10 65-70
Nowakowska, P; Hordejuk, M; Jóźwik, K; Kamil Myciuk, K; Przasnyska, J; Sadłowska, K; Tekielska, A Testowanie specyfikacji danych II i III grupy tematycznej INSPIRE w zakresie tematów przyporządkowanych Głównemu Geologowi Kraju 2012 Roczniki Geomatyki 10 71-79