Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom (down) Strony
Gaździcki, J Prawo Unii Europejskiej kształtujące INSPIRE 2011 Roczniki Geomatyki 9 7-18
Bachowska, J; Majcher, A; Pachół, P; Piróg S Przegląd doświadczeń wojewódzkich w zakresie budowy i wykorzystania Bazy Danych Obiektów Topograficznych 2011 Roczniki Geomatyki 9 19-29
Bielecka, E Specyfikacje danych dla tematu INSPIRE Land Cover 2011 Roczniki Geomatyki 9 31-39
Buczek, A; Lichończak, K; Uchański, J Budowa BDOT z punktu widzenia wykonawców 2011 Roczniki Geomatyki 9 41-76
Buczek, A; Nachlik, E Wykorzystanie BDOT w ocenie ryzyka powodziowego – problemy integracji informacji przestrzennej 2011 Roczniki Geomatyki 9 77-87