Strona startowa [26–50] << 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 >> [76–100] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom (down) Strony
Bielecka, E Określenie zasobu podstawowego infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce 2010 Roczniki Geomatyki 8 31-40
Gaździcki, J Wyzwania wynikające z interdyscyplinarności INSPIRE 2010 Roczniki Geomatyki 8 41-51
Surma, E Obowiązujące w Polsce akty prawa wspólnotowego dotyczące INSPIRE 2010 Roczniki Geomatyki 8 53-58
Stateczny, A; Bodus-Olkowska, I Wizualizacja 2/3D podwodnego akwenu dla potrzeb wykonania precyzyjnych manewrów jednostek pływających 2011 Roczniki Geomatyki 8 117-123
Gaździcki, J Aspekty rozwoju eksportowej działalności geodezyjnej 2009 Roczniki Geomatyki 7 7-12