Strona startowa [26–50] << 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 >> [76–100] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom (down) Strony
Kozak, J; Szabłowska-Midor, A Pożądane kompetencje absolwentów studiów geoinformatycznych: doświadczenia Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009 Roczniki Geomatyki 7 73-80
Kozak, J; Werner, P; Zwoliński, Z Kształcenie w zakresie geoinformatyki na kierunku geofrafia 2009 Roczniki Geomatyki 7 57-73
Blachowski, J; Woźniak, J Kształcenie w dziedzinie geoinformacji na kierunku górnictwa i geologii 2009 Roczniki Geomatyki 7 75-85
Michalak, J Uwarunkowania i koncepcja kształcenia w zakresie geoinformacji na studiach kierunku geologii 2009 Roczniki Geomatyki 7 87-96
Korpetta, D Geoinformacja na kierunkach studiów związanych z gospodarowaniem przestrzenią 2009 Roczniki Geomatyki 7 97-101