Strona startowa [26–50] << 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 >> [76–100] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom (down) Strony
Cichociński, P Próba zastosowania metod geostatystycznych do taksacji nieruchomości 2009 Roczniki Geomatyki 7 17-24
Dukaczewski, D; Bielecka, E Podstawy prawne dostępu do danych przestrzennych w Polscee 2009 Roczniki Geomatyki 7 25-36
Grabarczyk-Walus, S Metodyka konstruowania odwzorowań anamorficznych 2009 Roczniki Geomatyki 7 37-46
Grus, Ł; Wijngaarden, S; Breght, A; Castelein, W Implementing INSPIRE in the Netherlands 2009 Roczniki Geomatyki 7 47-56
Kuczyńska, J Aspekty harmonizacji danych referencyjnych w procesie budowy SDI przy zastosowaniu strategii MDA i SOA 2009 Roczniki Geomatyki 7 57-66