Strona startowa [26–50] << 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 >> [76–100] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom (down) Strony
Głażewski, A Analiza spójności modeli pojęciowych polskich urzędowych baz danych referencyjnych 2009 Roczniki Geomatyki 7 55-77
Iwaniak, A; Kaczmarek, I Rola serwisów społecznościowych w budowie infrastruktury danych przestrzennych 2009 Roczniki Geomatyki 7 79-85
Kośka, T; Kaźmierczak-Kośka, E Modernizacja katastru jako prces wzbogacania zbiorów informacji o przestrzeni i tworzenia podstaw wprowadzania dyrektywy INSPIRE 2009 Roczniki Geomatyki 7 87-96
Lewandowicz, E Dane katastralne jako baza do rozbudowy modelu sieci grogowej 2009 Roczniki Geomatyki 7 97-102
Pałczyński, M Automatyzacja budowy sonarowej mapy dna na podstawie obrazów z sonaru bocznego 2009 Roczniki Geomatyki 7 103-111