Strona startowa [26–50] << 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 >> [76–100] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom (down) Strony
Bujakowski, K; Pyka, K Rola INSPIRE w rozwoju społeczeństwa informacyjnego 2009 Roczniki Geomatyki 7 7-15
Bielecka, E; Dukaczewski, D Kurs szkoleniowy “Wszechnica GIS”: modelowanie pojęciowe w projektowaniu i implementacji systemów geoinformacyjnych 2009 Roczniki Geomatyki 7 17-27
Dukaczewski, D; Bielecka, E Analiza porównawcza krajowych geoportali w Europie 2009 Roczniki Geomatyki 7 35-60
Gaździcki, J Druga faza programu prac INSPIRE: stan w Europie i wyzwania dla Polski 2009 Roczniki Geomatyki 7 61-72
Kozubek, E; Werner, P Ocena portali internetowych gmin i powiatów 2009 Roczniki Geomatyki 7 81-87