Strona startowa [51–75] << 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 >> [101–125] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom (down) Strony
Kozioł, K; Wężyk, P Zastosowanie algorytmu Delaunay`a w eliminacji i klasyfikacji chmury punktów z naziemnego skaningu laserowego 2007 Roczniki Geomatyki 5 33-41
Lewandowicz, E Modele topologiczne danych przstrzennych 2007 Roczniki Geomatyki 5 43-54
Piróg, S; Piróg, D Baza danych przestrzennych dla obiektów zabytkowych województwa małopolskiego 2007 Roczniki Geomatyki 5 153-160
Płuska, I Współczesne metody konserwatorskiej dokumentacji zastosowane w Kaplicy Zygmuntowskiej 2007 Roczniki Geomatyki 5 141-152
Łupikasza, E; Ustrnul, Z; Czekierda, D Rola zmiennych objaśniajacych w interpretacji przestrzennej wybranych elementów klimatu 2007 Roczniki Geomatyki 5 55-64