Strona startowa << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> [26–50] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom (down) Strony
Miatkowski, Z; Przeździecki, K; Zawadzki, J Obserwacje zróżnicowania przestrzennego warunków wodnych trwałych użytków zielonych w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni w regionie oddziaływania kopalni odkrywkowej węgla brunatnego 2013 Roczniki Geomatyki 11 59-66
Piekarski, P; Dzieszko, P Wpływ wieku drzewostanów na ich charakterystyki spektralne i wartości wybranych wskaźników wegetacyjnych 2013 Roczniki Geomatyki 11 67-79
Sobiech, M Grodziska Ziemi Chełmińsko-Dobrzyńskiej w świetle analiz geoprzestrzennych 2013 Roczniki Geomatyki 11 81-92
Zapłata, R; Borowski, M GIS w archeologii – przykład prospekcji i inwentaryzacji dziedzictwa archeologiczno-przemysłowego 2013 Roczniki Geomatyki 11 103-112
Sobolewski, W; Gawrysiak, L GIS w hydrologii Lublina 2013 Roczniki Geomatyki 11 93-101