Strona startowa [26–50] << 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 >> [76–100] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom (up) Strony
Gaździcki, J Infrastruktury informacji przestrzennej oraz ich relacje względem dziedzictwa kulturowego 2007 Roczniki Geomatyki 5 33-40
Zachariasz, A Odczytywanie historii zapisanej w krajobrazie 2007 Roczniki Geomatyki 5 43-56
Linsenbarth, A Geoprzestrzeń wydarzeń biblijnych 2007 Roczniki Geomatyki 5 57-66
Mularz, S; Drzewiecki, W; Pirowski, T Teledetekcyjne metody rejestracji krajobrazu 2007 Roczniki Geomatyki 5 67-78
Osikowska, W; Przetacznik, J Problemy percepcji i oceny estetycznej krajobrazu Krakowa 2007 Roczniki Geomatyki 5 79-88