Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom (up) Strony
Pachelski, W Problemy normalizacji w dziedzinie informacji przestrzennej 2005 Roczniki Geomatyki 3 37-46
Iwaniak, A Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce 2005 Roczniki Geomatyki 3 47-58
Kurczyński, Z Trendy rozwoju systemów obrazowania powierzchni Ziemi 2005 Roczniki Geomatyki 3 59-71
Harvey, F; Iwaniak, A SDI Development in Poland – First Results from a National Survey 2005 Roczniki Geomatyki 3 73-79
Baranowski, M Mozliwości wykorzystania Bazy Danych Ogólnogeograficznych na potrzeby INSPIRE 2005 Roczniki Geomatyki 3 83-87