Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom (up) Strony
Gotlib, D Wykorzystanie Bazy Danych Topograficznych dla potrzeb zarządzania kryzysowego 2006 Roczniki Geomatyki 4 79-84
Graf, R; Olszewski, R Wykorzystanie bazy danych HYDRO dla potrzeb zarządzania zasobami wodnymi w sytuacjach kryzysowych 2006 Roczniki Geomatyki 4 85-94
Sikorska-Maykowska, M Przydatność seryjnych map tematycznych Państwowego Instytutu Geologicznego dla zarządzania kryzysowego 2006 Roczniki Geomatyki 4 95-102
Szczepanek, R Rola lokalnych systemów monitoringu w zarządzaniu kryzysowym 2006 Roczniki Geomatyki 4 103-111
Radoń, R Scenariusze powodziowe do wspomagania decyzji w czasie powodzi 2006 Roczniki Geomatyki 4 113-119