Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł Rok (down) Publikacja Tom Strony
Walawender, J; Hajto, M; Iwaniuk, P Zastosowanie algorytmu “pojedynczego okna” do opracowania map temperatury powierzchni Ziemi na podstawie danych satelitarnych Landsat 2011 Roczniki Geomatyki 9 139-149
Annoni, A INSPIRE and the Digital Agenda for Europe 2011 Annals of Geomatics 9 7-16
Annoni, A INSPIRE w kontekście Europejskiej agendy cyfrowej 2011 Annals of Geomatics 9 17-27
Gaździcki, J Aspekty koncepcyjne regionalnych systemów informacji przestrzennej w Polsce 2011 Annals of Geomatics 9 35-39
Musiał, E The Jubilee 80th Birthday of Professor Jerzy Gaździcki 2011 Annals of Geomatics 9 41-54