Strona startowa [26–50] << 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 >> [76–100] web
Autor Tytuł Rok (down) Publikacja Tom Strony
Gąsiorowski, J Zasady obrazowania INSPIRE, a prezentacja kartograficzna w serwisie Geoportal.gov.pl 2010 Roczniki Geomatyki 8 73-77
Lewandowicz, E Algebraiczne przekształcenia danych topologicznych mapy ewidencyjnej 2010 Roczniki Geomatyki 8 79-86
Olenderek, H Możliwości wykorzystania najnowszych osiągnięć geomatyki w Lasach Państwowych 2010 Roczniki Geomatyki 8 87-93
Pędzich, P; Kuźma, M Badanie zniekształceń oraz ich wpływu na wartość wyznaczanych pól wieloboków w wybranych odwzorowaniach równopolowych 2010 Roczniki Geomatyki 8 95-104
Starzyk, T Analiza profilu metadanych INSPIRE w kontekście potrzeb administracji samorządowej 2010 Roczniki Geomatyki 8 105-120