Strona startowa [26–50] << 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 >> [76–100] web
Autor Tytuł Rok (down) Publikacja Tom Strony
Plewka, P; Brach, M Udostępnianie leśnej mapy numerycznej w Internecie na przykładzie Nadleśnictwa Kozienice 2010 Roczniki Geomatyki 8 57-62
Wężyk, P; Sroga, R Naziemny skaning laserowy w inwentaryzacji miąższości drzewostanów sosnowych 2010 Roczniki Geomatyki 8 63-71
Wężyk, P; Szostak, M; Tompalski, P Opracowanie metody zautomatyzowanego określania wysokości drzewostanów na podstawie danych lotniczego skanowania laserowego oraz jej weryfikacja w Nadleśnictwie Milicz 2010 Roczniki Geomatyki 8 73-81
Wężyk, P; Tompalski, P Określanie parametru zagęszczenia drzew w drzewostanach sosnowych na podstawie analizy chmury punktów naziemnego skaningu laserowego 2010 Roczniki Geomatyki 8 83-90
Zmarz, A; Plutecki, W Opracowania fotogrametryczne ze zdjęć wykonywanych niemetrycznym aparatem cyfrowym z pokładu modelu latającego – pierwsze przykłady 2010 Roczniki Geomatyki 8 91-95