Strona startowa [26–50] << 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 >> [76–100] web
Autor Tytuł Rok (down) Publikacja Tom Strony
Gaździcki, J Druga faza programu prac INSPIRE: stan w Europie i wyzwania dla Polski 2009 Roczniki Geomatyki 7 61-72
Kozubek, E; Werner, P Ocena portali internetowych gmin i powiatów 2009 Roczniki Geomatyki 7 81-87
Szpor, G Prawo dostępu do informacji publicznej jako istotny czynnik rozwoju społeczeństwa informacyjnego 2009 Roczniki Geomatyki 7 89-96
Szuba, T Możliwości i perspektywy współczesnej grafiki komputerowej 2009 Roczniki Geomatyki 7 97-103
Wężyk, P; Mrugała, M; Wańczyk, R; Szwałko, P Portal mapowy “Zielony Kraków” jako element realizacji INSPIRE 2009 Roczniki Geomatyki 7 105-111