Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł Rok (down) Publikacja Tom Strony
Nałęcz, T; Michałowska, K Terminologia definiująca rejestry zasobów danych przestrzennych jako normatywne źródła krajowej infrastruktury infoinformacji przestrzennej 2012 Roczniki Geomatyki 10 79-91
Stateczny, A Kształcenie w dziedzinie hydrografii 2012 Roczniki Geomatyki 10 93-100
Włodarczyk-Sielicka, M Metoda 3D Double Buffering w procesie budowy hydrograficznego planszetu sprawozdawczego z wykorzystaniem geodanych z echosondy interferometrycznej 2012 Roczniki Geomatyki 10 101-108
Gaździcki, J Conceptual aspects of regional spatial information systems in Poland 2011 Annals of Geomatics 9 29-33
Harvey, F; Kozak, J Digital Earth – i co dalej? 2011 Roczniki Geomatyki 9 7-18