Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł Rok (down) Publikacja Tom Strony
Eckes, K Analizy przestrzenno-czasowe w GIS dla rozwiązywania konfliktów środowiskowych 2011 Roczniki Geomatyki 9 51-58
Gajos, M; Sierka, E Kierunki badań zastosowania technologii GIS w ochronie środowiska: analiza polskiego czasopiśmiennictwa naukowego 2011 Roczniki Geomatyki 9 61-70
Hanzl, M Niematerialne aspekty przestrzeni miejskiej – o wykorzystaniu GIS w warsztacie urbanisty 2011 Roczniki Geomatyki 9 71-82
Kołodziej, A Bazy danych GIS o zabytkach nieruchomych i archeologicznych jako element infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce: stan prac, aktualne problemy i wyzwania w procesie wdrażania dyrektywy INSPIRE 2011 Roczniki Geomatyki 9 83-94
Lewandowicz, E; Packa, A Interoperacyjność danych w praktyce: problemy harmonizacji nazw jednostek administracyjnych w rejestrach publicznych 2011 Roczniki Geomatyki 9 95-104