Strona startowa [26–50] << 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 >> [76–100] web
Autor Tytuł Rok (down) Publikacja Tom Strony
Barszczyńska, M; Madej, P; Kubacka, D Użycie technik GIS do szacowania zasobów wód powierzchniowych w skali kraju 2010 Roczniki Geomatyki 8 23-30
Basista, I; Bydłosz, J; Cichociński, P Przykłady wykorzystania języka GML przy udostępnianiu polskich zasobów geoinformacyjnych 2010 Roczniki Geomatyki 8 31-41
Bydłosz, J Modelowanie systemu ksiąg wieczystych z zastosowaniem Land Administration Domain Model 2010 Roczniki Geomatyki 8 43-50
Doskocz, A Propozycja oceny dokładności opracowania sytuacyjnego wielkoskalowych map cyfrowych 2010 Roczniki Geomatyki 8 51-61
Gajos, M Badanie potrzeb i zachowań informacyjnych użytkowników geoinformacji 2010 Roczniki Geomatyki 8 63-71