Strona startowa [51–75] << 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 >> [101–125] web
Autor Tytuł Rok (down) Publikacja Tom Strony
Krawczyk, A MICARIS – system metadanych o historycznej kartografii górniczej 2008 Roczniki Geomatyki 6 49-54
Litwin, L Edytor metadanych MEDARD – narzędzie do implementacji dyrektywy INSPIRE w Polsce 2008 Roczniki Geomatyki 6 55-64
Michalak, J Inicjatywa OWS-5 – kolejny etap rozwoju i harmonizacji specyfikacji OGC dotyczących geoprzestrzennych usług sieciowych 2008 Roczniki Geomatyki 6 65-74
Michalak, J Języki pochodne od GML i z nim powiązane 2008 Roczniki Geomatyki 6 75-84
Stateczny, A Dylematy produkcji elektronicznych map nawigacyjnych dla potrzeb żeglugi śródlądowej 2008 Roczniki Geomatyki 6 85-89