Strona startowa << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> [26–50] web
Autor Tytuł Rok (up) Publikacja Tom Strony
Analizy przestrzenno-czasowe w GIS dla rozwi¹zywania konfliktówœrodowiskowych
Gaździcki, J Leksykon Geomatyczny (Lexicon of Geomatics) 2001 136 pp.
Baranowski, M Kartograficzny model danych w systemach informacji geograficznej 2003 Roczniki Geomatyki 1 99-102
Barcikowski, A; Strzelecki, T Infrastruktura danych przestrzennych Wrocławskiego Systemu Informacji Przestrzennej 2003 Roczniki Geomatyki 1 73-80
Brzuchowska, J System informacji przestrzennej dla planów zagospodarowania przestrzennego: potrzeby i kierunki rozwoju 2003 Roczniki Geomatyki 1 81-87