Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł Rok (up) Publikacja Tom Strony
Baranowski, M Metody geowizualizacji 2006 Roczniki Geomatyki 4 29-34
Baranowski, M; Musiał, E Profesor Jerzy Gaździcki wybitny uczony, wychowawca, organizator i społecznik 2006 Roczniki Geomatyki 4 7-14
Dębińska, E Modelowanie pojęciowe w języku UML dla potrzeb wyceny nieruchomości 2006 Roczniki Geomatyki 4 35-42
Eckes, K Modelowanie rzeczywistości geograficznej w systemach informacji przestrzennej 2006 Roczniki Geomatyki 4 43-73
Eckes, K Rozbudowa zasobów informacyjnych GIS za pomocą systemu ekspertowego 2006 Roczniki Geomatyki 4 75-80