Strona startowa << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> [26–50] web
Autor Tytuł Rok (up) Publikacja Tom Strony
Kowalski, P Funkcjonalność geoinformacyjnych witryn internetowych 2005 Roczniki Geomatyki 3 77-85
Kozioł, K; Wężyk, P Rola klasyfikacji nadzorowanej wyzokorozdzielczych obrazów satelitarnych QuickBird w nowej koncepcji wyznaczania przemysłowych stref uszkodzeń drzewostanów na przykładzie Miasteczka Śląskiego 2005 Roczniki Geomatyki 3 87-96
Lewiński, S Klasyfikacja obiektowa narzędziem wspomagającym proces interpretacji zdjęć satelitarnych 2005 3 97-106
Łubczonek, J Morska mapa elektroniczna z trójwymiarowym zobrazowaniem informacji nawigacyjnej 2005 Roczniki Geomatyki 3 107-114
Namysłowska-Wilczyńska, B; Rusak, K Zastosowanie geostatystyki i GIS do analizy wpływu czynników naturalnych i antropogenicznych na koncentrację metali ciężkich w glebach rejonu olkuskiego 2005 Roczniki Geomatyki 3 115-124