Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł Rok (up) Publikacja Tom Strony
Andrzejewska, M; Baranowski, M Baza danych Natura 2000 i jej znaczenie dla planowania przestrzennego w Europie 2005 Roczniki Geomatyki 3 89-93
Nachlik, E; Buczek, A; Mazoń, S Wykorzystanie danych przestrzennych w kształtowaniu zasobów wodnych 2005 Roczniki Geomatyki 3 95-104
Maciejewski, M; Barszczyńska, M; Kubacka, D; Łasut, E; Rataj, C; Walczykiewicz, T Zastosowanie GIS w procesie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej 2005 Roczniki Geomatyki 3 105-113
Madej, P; Dyras, I; Ustrnul, Z; Barszczyńska, M; Kubacka, D Wykorzystanie GIS w meteorologii, klimatologii i hydrologii 2005 Roczniki Geomatyki 3 115-124
Antosiewicz, M; Wężyk, P GPS w zarządzaniu informacją o środowisku 2005 Roczniki Geomatyki 3 125-133